Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund

Hur ser vi till att välfärden inte bara uppfyller kvaliteter som är lätta att mäta, utan även mjukare värden? Hur kan vi få ut den bästa kombinationen av pris och kvalitet? När bör välfärdstjänster utföras i egen regi, upphandlas eller erbjudas med kundval?

Forskningen visar att det finns goda skäl att ompröva eller förbättra mycket i de upphandlingar och kundvalssystem som används i den svenska välfärden i dag.

Ett av studiens många förslag för bättre upphandlingar är kostnadsdelningsmodeller, som är vanliga utanför välfärdsområdet. Då bär båda parter en del av kostnaden om det visar sig att arbetet blir dyrare än väntat. På det sättet minskar man risken för slöseri, men får ändå inte ett totalstopp om kostnaderna når upp till ett budgettak innan arbetet är färdigt eller innan man har uppnått den kvalitet som är önskvärd. En annan tanke är att väga in subjektiv kvalitet i upphandlingar genom att låta en expertpanel ge omdömen om anbuden.

Sammantaget gör studien en grundlig genomgång av hur välfärden kan förbättras genom styrning baserad på nationalekonomisk teori och aktuell forskning. Studien är lämplig för alla som är engagerade i välfärdsfrågor, och särskilt för den som vill få upphandlingar och kundval att fungera så bra som möjligt.

Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns högskola. Han forskar inom fältet industriell organisation och har under de senaste 15 åren huvudsakligen ägnat sig åt konkurrenspolitik, regleringar och avregleringar och analyser av olika marknader.

Läs om lanseringen av rapporten här