Using markets to supply ecosystem services – FORES Study 2012:3

Marknader för ekosystemtjänster kan på ett kostnadseffektivt sätt bidra till fungerande ekosystem.

Världens beroende av de tjänster som en frisk miljö kan leverera är ett prioriterat område för miljötoppmötet i Rio som inleds i veckan. Nya överenskommelser och metoder för att förhindra en fortsatt utarmning av ekosystemtjänsterna är nödvändiga. I en ny studie lyfter vi fram marknader för ekosystemtjänster som ett viktigt verktyg.

In English

Developing markets for ecosystem services can help contribute to improved ecosystem functionality in a cost-effective manner. The global economy is highly dependent on a variety of services provided by nature. Protecting these services is a key priority for decision makers at the Rio environmental meetings this week. New international agreements and other methods aimed at reversing the alarming loss of ecosystem services will be a key part of the agenda. This new study highlights the possibilities of using markets as a policy tool to improve the supply of ecosystem services.

Read online

Download (PDF)

Om studien

Rundabordssamtal på Stockholm+40

In english