Utsläppshandeln får vingar – vad händer när flyget införlivas i EU ETS?

Europaparlamentet beslutade nyligen att flyget till och från Europa slipper betala för sina utsläpp ännu en tid.

Det fanns ett färdigt förslag för att det internationella flyget skulle införlivas i det europeiska systemet för utsläppsrätter, EU ETS. Nu får det vila i väntan på internationella förhandlingar.

För att bidra till debatten har FORES tf. chef på miljöprogrammet, Christofer Sköld, gått igenom vad det skulle innebära om flyget inkluderas i EU ETS. Fokus ligger på vilka effekter det skulle få på flygbranschen, koldioxidutsläppen, efterfrågan på flygresor och handelssystemet i stort.

Sammanställningen visar att det sannolikt skulle ha en marginell effekt på flygbranschens tillväxt och dess utsläpp och knappast heller påverka marknaden för flygresor. Däremot väntas ett införlivande driva upp priset på utsläppsrätter och därigenom leda till utsläppsminskningar i andra handlande sektorer.