Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Ofta framställs investeringar som bidrar till lägre energiförbrukning och lägre utsläpp som något dyrt.

I vissa fall kräver också en omställning stora investeringar som först på längre sikt betalar sig. Men det finns även ett stort antal investeringar som på kort tid är privat- eller företagsekonomiskt lönsamma. En undersökning gör gällande att så lite som 15 % av de lönsamma miljöinvesteringarna genomförs.
Den 11 juni anordnade FORES ett panelsamtal med utgångspunkt i en ny studie från FORES, ”Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?”, skriven av socialpsykologerna William och Henry Montgomery.

I panelen:

Johan Gerklev, miljöchef Skanska

Karin Karlsbro, ordförande gröna liberaler

Helena Leander, miljöpolitisk talesperson Miljöpartiet

William Montgomery, författare till FORES-studien ”Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar”

Hans Nilsson, energieffektiviseringsrådgivare

Video från seminariet: