Rundabordssamtal: Hur stärker vi den sociala tilliten?

Vad vet vi om social tillit, och hur kan vi bäst värna om den? Det diskuterades på ett rundabordssamtal som Fores tillsammans med European Liberal Forum arrangerade den 29 november, med fokus på Andreas Berghs policypapper på ämnet.

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han är även verksam på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Deltog i diskussionen gjorde Abir Al-Sahlani, europaparlamentariker för Centerpartiet och nyvald viceordförande för den liberala Renew-partigruppen. Deltog gjorde även Nele Fabian från den tyska tankesmedjan Friedrich Naumann Foundation, Roman Máca från tjeckiska Institute for Politics and Society, Johan Tiedemann från Nordiska rådet, Paul Faulkner från den filosofiska institutionen vid University of Sheffield, samt Edurne Bartolome Perál, docent i sociologi vid Deusto University i Bilbao samt ordförande för teorigruppen vid European Values Study. Modererade gjorde Mariell Juhlin, ordförande för Fores tillitsgrupp.

Läs policypappret här!

On the 29th of November, Fores together with the European Liberal Forum (ELF) arranged a roundtable discussion on social trust, based on a policy paper written by Associate Professor Andreas Bergh from Lund University. We had the honor to welcome Abir Al-Sahlani to the discussion, MEP for the Swedish Centre Party and newly elected Vice President for the Renew group, as well as Nele Fabian from the German think tank Friedrich Naumann Foundation, Roman Máca from the Prague-based Institute for Politics and Society, Johan Tiedeman from the Nordic Council, Professor in Philosophy Paul Faulkner from the University of Sheffield, as well as Edurne Bartolome Perál, Associate Professor in Sociology at Deusto University in Bilbao and Chair of the Theory Group of the European Values Study. The online roundtable was moderated by Mariell Juhlin, Senior Advisor Trust at Fores.