Rundabordssamtal i Rom om barns skolgång och inlärning

Vilken inverkan har Covid-19-pandemin haft på barns inlärning och vilka lärdomar kan beslutsfattare dra? Den 4 november anordnade Fores tillsammans med European Liberal Forum och Fondazione Luigi Einaudi ett rundabordssamtal i Rom med fokus på Carla Haelermans policy papper på ämnet.

I samtalet deltog experter, forskare och politiker från bland annat Italien, Sverige och Nederländerna. På plats från Fores var Anna Willman, klimatpolitisk expert och policypapprets redaktör.

On the 4th of November, Fores together with European Liberal Forum and Fondazione Luigi Einaudi organized a roundtable discussion centrering around education. Experts and politicians from Italy, Sweden and the Netherlands participated.