Rundabordssamtal med nationalekonomen Philippe Aghion

Den 12 oktober anordnade Fores tillsammans med European Liberal Forum ett digitalt rundabordssamtal kring ett policypapper skrivet av Philippe Aghion, professor vid College de France, som kommer med förslag på hur vi sätter igång tillväxten efter pandemin.

Nationalekonomen Philippe Aghion fick år 2009 Jon Von Neumann-priset och 2020 BBVA ”Frontier of Knowledge Award”. Hans medförfattare Aymann Mhammedi är student vid Paris-Saclay University och forskarassistent vid Collège de France.

Med på rundabordssamtalet var flera tunga nationalekonomer och politiker, blanda annat Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och ordförande för Fores vetenskapliga råd. John Hassler, IIES, ordförande för Fores temagrupp Tillväxt, modererade.

Läs policypappret här!

The 12th of October Fores together with European Liberal Forum hosted a roundtable discussion on a policy paper authored by the French economist Philippe Aghion regarding inclusive growth post-Covid.