Rundabordssamtal: När gynnar infrastruktur-satsningar tillväxten?

Vad är kopplingen mellan infrastruktur och tillväxt? När kan stora satsningar på infrastruktur gynna tillväxten och när kan de hämma den? Den 2 november diskuterades frågan utifrån Lars Hultkrantzs policypapper ”Infrastructure Investment and Growth”.

Lars Hultkrantz är Professor Emeritus på Örebro Universitet. Med på diskussionen var representanter från akademin, politiken och branschorganisationer från Sverige och övriga Europa. Modererade gjorde Håkan Jonsson, partner, Hallvarsson & Halvarsson, och tidigare statssekreterare.

When do large infrastructure projects generate growth and when do they impede it? On the 2nd of November, Fores together with European Liberal Forum arranged a round table discussion on Lars Hultkrantzs upcoming policy paper “Infrastructure Investment and Growth”.