Rundabordssamtal om konstitutionellt självförsvar

Vilka hot står den liberala demokratin inför och hur kan den försvaras på konstitutionell nivå? Den 26 november anordnade Fores tillsammans med European Liberal Forum ett rundabordssamtal med Anna Jonsson Cornells nya policypapper i centrum.

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet. Medverkade gjorde Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap med fokus på svensk och komparativ konstitutionell rätt, Örebro Universitet, Karin Karlsbro, europaparlamentariker för Liberalerna, Ludvig Norman, docent i statsvetenskap vid Stockholms Universitet, Flóra Szigeti, ungersk oppositionspolitiker i partiet Momentum, och Iain Cameron, professor i Public International Law vid Uppsala Universitet. Moderator var Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert Fores och policypapprets redaktör.

Läs policypappret här!

How can constitutional self-defense be applied to defend liberal democracy? On the 26th of November, Fores together with European Liberal Forum arranged a roundtable discussion on the topic. Experts and politicians participated.