Rundabordssamtal om policy och lagstiftning i Europa

På morgonen den  15 oktober anordnade Fores tillsammans med European Liberal Forum ett digitalt rundabordssamtal om hur EU-gemensam policy och lagstiftning kan göras bättre och mer effektiv.

För att stärka den europeiska tillväxten och tilliten till det europeiska samarbetet och dess gemensamma regleringar och lagar, måste både utformning och implementering av politik och lagstiftning tydligare än idag leda till hållbara effekter för individen, företagen, klimatet och ekonomin – samtidigt som negativa konsekvenser, i form av t ex regelbörda, minimeras.

Med oss var flera experter och beslutsfattare med särskild kompetens och insyn i frågor som rör regleringar på EU-nivå.I fokus stod det kommande policy pappret på ämnet från Mariell Juhlin, vd Policy Impact, ordförande för Fores arbetsgrupp Tillit. Modererade gjorde Håkan Jonsson, partner, Hallvarsson & Halvarsson, tidigare statssekreterare hos EU-ministern.

Läs policypappret här!

On the 15th of October Fores together with European Liberal Forum organized a digital roundtable discussion on the topic of achieving an even better Better Regulation agenda, centering around the soon-to-be-published policy paper authored by Mariell Juhlin, CEO, Policy Impact, senior expert of Fores work group Trust. Håkan Jonsson, partner, Hallvarsson & Halvarsson, former State Secretary to the Minister for European Affairs, moderated.