Schenström, Hovemyr: Sveriges reformförmåga har försämrats

Sveriges reformförmåga har försämrats på senare tid. Det slås fast i en rykande färsk rapport från Entreprenörskapsforum. Det är en mycket oroväckande utveckling. Men tyvärr inte förvånande, säger Ulrica Schenström och Tove Hovemyr från tankesmedjan Fores.

I dagens nysläppta rapport Vad hände med Sveriges reformförmåga? skriver Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson att reformtakten har försämrats på senare år. De går till och med så långt att de kallar 2010-talet i allt väsentligt för ett förlorat decennium för genomförande och planerande av reformer. För oss på Fores är detta inte förvånande. Vi har länge lyft att vi ser oroväckande tendenser på att politiken allt mer saknar handlingskraft att genomföra de reformer som krävs, vilket i sin tur urholkar medborgarnas förtroende för politikens och den liberala demokratins förmåga att lösa de samhällsproblem vi har framför oss.

Politiker som jagar positioner framför att söka genomföra förändring, polariseringen av debatten och därmed också riksdagen samt den bristande respekten för utredningsväsendet och experternas remissutlåtanden lägger hinder för Sveriges reformförmåga. Inte nog med att det inte löser de allvarliga problem vi har framför oss, från en tilltagande byråkrati till bristande kompetensförsörjning i välfärden samtidigt som befolkningen blir äldre. Detta är, i syvende och sist, ett allvarligt hot mot vår demokrati.

Ulrica Schenström, vd Fores

Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert Fores

Rapporten ges ut av Entreprenörsskapsforum. Andreas Bergh är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och ledamot i Fores vetenskapliga råd.