13 mar webbinarium: Klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen

Vi låter det klimatpolitiska rådet presentera sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan, varefter en panel bestående av tunga aktörer inom området diskuterar rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.

Pressmeddelande: Klimathandlingsplanen är välkommen men når inte hela vägen

Regeringen har idag, 17 december 2019, överlämnat sin första klimatpolitiska handlingsplan till riksdagen. Tankesmedjan Fores bedömer att regeringens klimathandlingsplan inte når hela vägen.

Klimatinfo för alla

Med Klimatinfo för alla vill vi medverka till att sprida en mer faktabaserad bild av klimatfrågan. Boken innehåller uppdaterad statistik och texter från några av Sveriges mest välkända nationalekonomer och miljöprofiler. Den innehåller ett stort antal referenser som inspirerar till vidare läsning. För en bättre klimatdebatt!

3 okt: Bygg om Bilarna, Bolund! Från fossilt till förnybart på tre timmar

För att Sverige ska klara transportsektorns klimatmål räcker det inte med nya, klimatsmarta bilar. Den befintliga fordonsparken måste också hanteras; från fossilt till förnybar diesel, från bensin till etanol och gas, och i vissa fall eldrift. Från politiken finns nu ett förslag på bordet, men hur stor är potentialen?

Klimatåterbäring – visar Kanada vägen

Kanadas progressiva modell för koldioxidbeskattning har blivit mycket uppmärksammad eftersom nästan hela det insamlade skattebeloppet återbetalas till medborgarna genom en årlig återbäring. Fores har gjort en preliminär studie för att få en första uppfattning i frågan om det kanadensiska systemet, eller koldioxidpriset som det kallas i Kanada, skulle kunna appliceras i Sverige.

Visby 3 juli: Hur ska bilberoende branscher tjäna pengar i ett fossilfritt samhälle med mer delade transporter?

Målet om en fossiloberoende fordonsflotta kräver omställning av fordon, drivmedel och transportmönster. I en värld där en större del av transporterna sker i delade fordon behöver många aktörer ändra sin affärsmodell. Vad behöver de göra för att vara en motor i omställningen?

14 maj: Är ett nationellt förbud mot fossilbränslebilar möjligt? Är det bästa vägen?

Välkomna till en spännande diskussion med Åsa Romson om Sverige kan – och borde – förbjuda bensin- och dieselbilar och fossila drivmedel.

7 maj: Ekotransport 2030

Ekotransport 2030 är konferensen för alla som vill delta i omställningen till framtidens transportlösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

13 april: Akutplan för klimatomställning av EU

Under mandatperioden som följer EU-valet i maj måste utsläppskurvan brytas brant neråt. Klimat och hållbarhet bör därför ligga i toppen på EU:s politiska agenda. Fores och Klimatriksdagen bjuder in till ett seminarium för att diskutera klimatåtgärder inom avgörande sektorer i EU-politiken.

8 april: Klimatpolitiska Rådets granskning av regeringens politik

Klimatpolitiska Rådet utvärderar om regeringens samlade politik leder mot klimatmålet om netto noll utsläpp år 2045. Rådet har nu presenterat sin första granskning innehållande en fördjupning av transportsektorns klimatpåverkan. Fores Syd är stolta att bjuda in till frukostseminarium i Malmö där rapporten presenteras av Markku Rummukainen.