Lär av Storbritannien och använd klimatlagen

Denna policy brief bedömer hur Storbritanniens oberoende kommitté för klimatförändringar (CCC) påverkat utformningen av landets klimatpolitik, och vilka lärdomar Sverige kan dra av detta. Fores drar fyra slutsatser för hur politiker och civilsamhälle bättre kan ta tillvara på rådets rekommendationer, och hur rådets arbete kan effektivisera.

Regeringen glömde bort att vi har en klimatlag

BUDGETANALYS. Budgeten innehåller en rad lovvärda klimatsatsningar, men det viktigaste saknas. Regerings arbete måste tydligare spegla Klimatrådets 16 rekommendationer och omsätta dessa i handling, skriver Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet.