Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Webbinarium 11 mars: Migration och integration – hur hänger det ihop?

Den parlamentariska kommittén har i uppdrag att ta ställning till Sveriges kommande migrationspolitik. Hur påverkar vägvalen kring migrationspolitiken integrationen? Ska hur väl integrationen fungerar påverka vilka som får komma till Sverige? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

19 feb: Barn och unga i migrationsprocessen

Hur ska migrationspolitiken utformas för att ta hänsyn till barn och unga, såväl som grupp som utifrån individuella överväganden? Kommer migrationslagstiftningen påverkas när Barnkonventionen blir svensk lag och i så fall hur? Välkommen till det femte seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

15 jan: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slår direktiven till parlamentariska kommittén fast. Vad menas med detta? Kan konflikter uppstå mellan dessa intressen och hur kan kommittén hantera dem? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

9 okt: De jämställdhetspolitiska målen vid en förändrad migrationslagstiftning

Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd? Välkommen till det andra samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

6 nov: Fler säkra och lagliga vägar till Sverige

Det är sedan länge väl känt att flyktvägen till Sverige och EU är mycket kostsam och kantad av stora risker. Vilka möjligheter finns att skapa fler säkra och lagliga vägar för de som behöver skydd? Välkommen till det tredje seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

4 sep: Hur kan Sverige bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU?

Vi kickar igång den 4:e september med att fokusera på hur Sverige kan bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Vad bidrar till att en person väljer att ansöka om asyl i Sverige? Hur ser asyl- och anhöriginvandring i EU egentligen ut?
Vilka brister finns i dagens system? Vilka systemförändringar diskuteras och skulle kunna vara vägen framåt för ett mer jämnt mottagande? Det är frågeställningarna som står i fokus för det första seminariet i serien Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Visby 3 juli: Migration – nyckeln till framgång?

Sverige står till följd av en åldrande befolkning inför flera utmaningar, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan migrationen vara en del av lösningen? Hur kan Sverige vara ett attraktivt land för utländsk arbetskraft?

Visby 1 juli: Fakta och myter om migration

Behovet av fakta i debatten är extra stort i frågorna om migration och integration. Vilka är de vanligaste myterna och missuppfattningarna? Varför behövs ett faktabaserat samtal och hur når vi dit?Välkommen till ett samtal som går på djupet om svårigheterna att prata om migration och vad det beror på.

3 april: Lansering av Migrationsinfo för alla: EU-utgåvan

Diskussionerna om migration och integration i både Sverige och EU präglas av missuppfattningar, desinformation och förutfattade meningar. Behovet av fakta och kunskap om invandring är större än någonsin. Hur ska man veta vad som stämmer? Välkommen på lansering av den nya utgåvan av Migrationsinfo för alla!