Fores kommer att publicera Mattias Svenssons nya klimatbok ”Den öppna klimatpolitiken och dess fiender – Varför fria, rika demokratier är bäst lämpade att hantera den globala uppvärmningen”. Boken släpps under våren 2022.

Den globala klimatutmaningen är vår tids ödesfråga. Svaret på varför just liberala demokratier är bäst lämpade att hantera och minimera problemen går att finna i boken. Vi kan idag se hur antalet liberala demokratier minskar i världen och det hotar möjligheterna att hantera klimatomställningen. Globala problem kräver gränsöverskridande handel, samarbete och lösningar mellan fria, rika demokratier.

Detta och mycket mer förklarar och berättar Mattias Svensson i sin kommande bok från Fores.

För frågor om boken, vänligen kontakta Markus Barnevik Olsson.