Arbetsmarknad i förändring

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna av digitalisering och automatisering. Det medför att helt nya affärsmodeller och konkurrenter etableras. Är dagens svenska system och resurser rätt allokerade för att möta behoven av omställning på arbetsmarknaden framöver?

Digitalisering, automatisering och framväxten av helt nya affärsmodeller innebär stora samhällsförändringar för Sverige, så väl som för andra länder. Sverige står väl rustat för att ta sig an utmaningarna på arbetsmarknaden som skapats till följd av ny teknik. Det återstår dock mycket arbete, gamla strukturer måste överges och dagens resurser måste användas mer effektivt.

Den här antologin har sammanlänkat olika samhällsvetenskapliga discipliner från olika håll i landet för att belysa de utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför i kölvattnet av ny teknik och institutionella omvandlingstryck.

Om författarna

Martin Henning är professor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet. Hennings forskningsområden är ekonomisk geografi, regional strukturförändring och arbetskraftens rörlighet.

Håkan Regnér är docent i nationalekonomi och är verksam vid svenska akademikers centralorganisation (SACO). Han har forskat om bland annat inkomsteffekter av högre utbildning, betydelse av högskolevalet samt familjebildningens påverkan på inkomster och rörlighet för kvinnor och män.

Susanne Ackum är disputerad nationalekonom. Hon har under sin karriär arbetat med arbetsmarknadsfrågor som chef på Fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning (FIEF), generaldirektör vid IFAU, senare finansråd och statssekreterare vid finansdepartementet och riksrevisor. Hon är nu bland annat ordförande i Forum för Omställning, ledamot i styrelsen för Digital@Idag och knuten till Fores.

Carin Ulander-Wänman är docent i arbetsrätt vid Umeå Universitet. Ulander-Wänmans forskningsområden handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken och den svenska arbetsmarknadens reglering i lag och kollektivavtal. Hon undervisar även i arbetsrätt.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Susanne Ackum
Forskare, Fores
susanne.ackum@fores.se

Andreas Bergström
vice vd, Fores
andreas.bergstrom@fores.se