Du gröna, du fria

Den liberala klimatpolitiska reformagendan tar avstamp i att klimatförändringarna hotar människans frihet. Rapportens reformer ämnar att öka människors frihet och välstånd samtidigt som klimatförändringarna motverkas.

I policypappret visar författarna hur grön liberalism kan samla en bred enighet i omställningen mot ett hållbart samhälle. Med livfulla samhällen, hållbara ekonomiska styrmedel, en ny energiöverenskommelse och fossilfria industrier kan både utsläppen minska och friheten öka.

Observera: Reformgrupperna är ett initiativ av tankesmedjan Fores och tidsskriften Liberal Debatt. Åsikterna i policypapprena är författarnas egna.

Om författarna

Fores Reformgrupp Klimat består av:

  • Viktor Karlsson, klimatpolitisk talesperson LUF
  • Clara Falkenek, tidigare biträdande internationell sekreterare MUF
  • Nora Karlsson, förbundsstyrelseledamot Centerstudenter
  • Erik Wahlström, tidigare klimat- och energipolitisk talesperson Grön Ungdom

Författarna om rapporten

I media

”Så kan Moderaterna och Miljöpartiet enas i klimatpolitiken”, Fores Reformgrupp Klimat – Clara Falkenek, Nora Karlsson, Erik Wahlström och Viktor Karlsson – i Dagens industri 28 juni 2023

Om Reformgrupperna

Sverige och världen är i akut behov av en liberalism som står på frihetliga värderingar och en gedigen reformagenda. Därför tillsätter Fores i samarbete med Liberal Debatt fyra reformgrupper bestående av några av de främsta liberala framtidsnamnen i Sverige.

Tillsammans över parti- och blockgränserna ska nu en liberal berättelse för vår tid och framtid mejslas fram, med grunden i reformer på områdena: utbildning, rättsstat, integration och klimat.

Läs mer här.