Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse

Personer med låga inkomster, särskilt unga och nyanlända, har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. Sveriges regering 2019 utlovar en rad reformer för att minska problemen, men förslagen behöver konkretiseras, flera viktiga områden saknas och en bred politisk uppgörelse vore bra för långsiktigheten i politiken. Den här rapporten försöker bidra till allt det.

Denna rapport kallas ”Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse” och det ska tolkas som att den omfattar fler frågor än Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det ska också tolkas som att en trovärdig och långsiktigt hållbar bostadspolitisk överenskommelse måste ha en relativt stor riksdagsmajoritet bakom sig, vilket innebär att även Moderaterna behöver vara med.

Förslaget som presenteras ska tolkas som en femårig överenskommelse. Efter fem år bör åtgärderna utvärderas och en ny överenskommelse kan göras ifall det finns behov och intresse.

Uppdelat i fem kapitel behandlar rapporten:

  • Bostadsbyggandet: Rollfördelning stat, kommun, marknad och medborgare
  • Beskattning av fastigheter och rättvisa mellan upplåtelseformer
  • Regelverket på hyresmarknaden
  • Bättre nyttjande av beståndet
  • Resurser, finansiering och risktagande

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap
andreas.bergstrom@fores.se