Framtidens Arbetsförmedling

Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt är vi mitt i en högkonjunktur där många företag har svårt att hitta rätt personal.

Arbetsförmedlingen är därmed viktigare än någonsin, eftersom myndigheten har en central roll i att matcha så att arbetsgivare som behöver rekrytera och arbetssökande finner varandra. Men Arbetsförmedlingen har rekordlåga förtroendesiffror. Regeringen har tillsatt en utredning med mycket breda direktiv som ska se över olika alternativ för dess framtid. Allianspartierna har lovat att lägga ner Arbetsförmedlingen och privatisera arbetsmarknadstjänsterna om de får makten.

Den här antologin täcker några av de frågor som är mest centrala för en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik: subventionerade anställningar, arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kommunala insatser, etablering av nyanlända, tillitsbaserad styrning och användningen av externa aktörer. Ett genomgående tema är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Mer om ämnet

Antologin är ett resultat av projektet Framtidens arbetsförmedling.

Kontakt

För mer information eller kommentarer om innehållet kontakta någon av redaktörerna:

Andreas Bergström
Tel. 0730-885265
E-post: andreas.bergstrom@fores.se

Andreas är vice vd Fores och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Han har en bakgrund som medicinjournalist och har arbetat som politisk tjänsteman, främst med social-, utbildnings-, jämställdhets- och antidiskrimineringspolitik.

Lars Calmfors
E-post: lars.calmfors@iies.su.se

Lars är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms Universitet, forskare vid IFN och vetenskaplig rådgivare vid Fores. Han har tidigare varit ordförande i bland annat Ekonomiska rådet, EMU-utredningen, Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Hans forskningsområden är arbetsmarknads- och makroekonomi.