Grön tillväxt – vägen framåt

Är det möjligt att ha ekonomisk tillväxt samtidigt som vi räddar klimatet? I den här policy briefen finner vi att grön tillväxt både är möjligt och något som bör eftersträvas för att hantera dagens klimatproblematik. Genom att diskutera tre fokusområden belyser texten viktiga områden för Sverige att agera inom för att gå vidare i arbetet med att skapa en grön tillväxt.

Tre områden för Sverige att fokusera på för att skapa en grön tillväxt som är kompatibel med att uppnå klimatmålen och agera som en föregångare internationellt är innovation, en expansion av tjänstesektorn och ledarskap, både nationellt och globalt.

  • Innovation och forskning: Sverige bör satsa mer resurser på forskning och innovation för att minska utsläppen och beroendet av fossila bränslen. För att fasa ut fossila bränslen bör resurser fokuseras inom jordbruket och transportsektorn där de största svårigheterna i att uppnå fossiloberoende ligger.
  • Utökad tjänstesektor: Tjänstesektorns roll för en grön tillväxt bör utvärderas och en strategi bör tas fram för hur ett skifte mot en mer tjänstebaserad ekonomi kan ske på ett sätt som minskar utsläppen, utan att värdet för konsumenterna minskar.
  • Ledarskap: I linje med rekommendationen från det Klimatpolitiska råden föreslår vi i denna policy brief att klimatredovisningen bör ske på samma nivå som finansplanen, eftersom klimatfrågan påverkar hela samhället. Vi föreslår också att Sverige tar ett tydligare ledarskap på EU-nivå genom att inleda diskussioner om ett europeiskt, och på sikt också globalt, pris på koldioxid och klimattullar inom unionen.

Om författarna

Ruben Henriksson är nationalekonom med inriktning mot utvecklings- och klimatekonomi och har tidigare arbetat vid Klimat- och miljögruppen på Utrikesdepartementet.

Elin Martinsson är praktikant på Klimatprogrammet under höstterminen 2020. Hon har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljö från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala samt en pol. kand. examen från Stockholms universitet.

I media

”Grön tillväxt är nyckeln till att rädda klimatet”, Ruben Henriksson, Elin Martinsson i Aktuell Hållbarhet, 16 oktober 2020

Utgiven

2020-10-16