Klimatet och den nya världsordningen

Vad innebär en alltmer auktoritär världsordning för klimatet? Vilka möjliga konflikter kan klimatförändringarna och klimatpolitiken medföra? Vilken roll spelar teknologi, tillväxt och handel i att lösa klimatkrisen? Och varför är liberala demokratier bäst på både fred och klimatarbete?

Rysslands invasion av Ukraina innebar ett paradigmskifte i den västerländska säkerhetsordningen. När säkerheten hotas och tilliten till det internationella samarbetet utmanas får det konsekvenser för klimatomställningen. Samtidigt påverkar klimatförändringarna vår säkerhet och möjligheten till en trygg framtid.

Sveriges säkerhet börjar i vårt närområde, men även det som händer långt bortom våra gränser påverkar våra liv. Klimatfrågan är global och kräver gränsöverskridande samarbeten och gemensamma lösningar. Denna avgörande omställning försvåras av auktoritära krafter.

Den här antologin är för dig som vill förstå hur klimatfrågan påverkas när den liberala demokratin och regelbaserade världsordningen utmanas.

Om författarna

Gunilla Reischl
Gunilla Reischl är seniorforskare och programchef vid Utrikespolitiska Institutets program för Global politik och säkerhet. Hennes forskning fokuserar på globala styrningsfrågor och internationella institutioner, främst inom miljö- och energiområdena. Hon har även studerat frågor kopplat till miljösäkerhet och har vid ett flertal tillfällen arbetat som rådgivare åt den svenska delegationen vid FN:s miljöförhandlingar.

Patrik Oksanen
Patrik Oksanen har bakgrund som journalist på TV4 och SVT samt politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning. Han är i dag återkommande kolumnist på bland annat Svenska Dagbladets ledarsida och är verksam som senior fellow hos Frivärld, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samt säkerhetspolitisk rådgivare för Fores. Han är också ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 

Karl Hallding
Karl Hallding är chefsanalytiker på Vinnova med inriktning mot strategisk omvärldsanalys. Han var tidigare forskningsledare vid Stockholm Environment Institute och har även tjänstgjort vid svenska ambassaden i Peking. Under många år har hans arbete inriktat sig på skärningspunkten mellan hållbar utveckling och en förändrad geopolitisk dynamik, med särskilt fokus på Kinas ökande globala roll.

Emma Wiesner
Emma Wiesner är Europaparlamentariker för Centerpartiet och driver framför allt frågor som rör klimat, energi och miljö. Hon är utbildad civilingenjör i energi och har erfarenhet från både teknik- och energibranschen, bland annat som energimarknadsspecialist på Sweco. 2020 blev hon även ledamot av den rådgivande nämnden i Energimarknadsinspektionen.

Alva Linnér
Alva Linnér har en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap och studerar nu vid masterprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds universitet. För närvarande är hon praktikant vid Network for Education and Research on Peace and Sustainability (NERPS) vid Hiroshima University, Japan.

Björn-Ola Linnér
Björn-Ola Linnér är professor vid Tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet samt programchef för Mistra Geopolitics. Han forskar kring internationell politik för att ställa om samhällen mot hållbar utveckling och hur detta interagerar med ett förändrat geopolitiskt landskap. Han är även knuten som forskare till Oxford University, Stockholm Environment Institute (SEI) och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Johan Schaar
Johan Schaar är Associate Senior Fellow vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och arbetar bland annat med humanitära frågor kopplade till bistånd, säkerhet och klimat. Han är även medlem i Expertgruppen för Biståndsanalys och ordförande för det humanitära nätverket ALNAP. Han har tidigare arbetat för Svenska Afghanistankommittén, Röda Korset, World Resources Institute och Sida.

Aurore Belfrage
Aurore Belfrage är geopolitisk rådgivare, techinvesterare och hållbarhetsstrateg och jobbar i skärningspunkten mellan artificiell intelligens och internationella relationer. Hon driver hållbarhets- och teknikfrågor som partner i SusTechable, en tankesmedja som syftar till att stödja den gröna omställningen med hjälp av teknologi.

Jonas Grafström
Jonas Grafström är vice VD och forskare på Ratio samt visiting scholar på Oxford Institute for Energy Studies och gästlektor på Luleå Tekniska Universitet. Hans forskning handlar om teknikutveckling med fokus på miljö och arbetsmarknad. Han är bland annat författare till ”Mer för mindre?: Tillväxt och hållbarhet i Sverige” (Ratio, 2020) och ”Moderna tider 4.0(Volante, 2020).

Mattias Svensson
Mattias Svensson är ledarskribent på Svenska Dagbladet och författare till ett flertal böcker. På Fores har tidigare utgivits ”Miljöpolitik för moderater – och för alla andra” (2015) och ”Den öppna klimatpolitiken och dess fiender” (2022). Andra titlar är ”Glädjedödarna – en bok om förmynderi” (Timbro, 2021) och ”Den stora statens återkomst – Det antiliberala 2000-talet” (Timbro, 2017).

Om redaktören

Anna Willman är klimatpolitisk expert på Fores.