Klimatinfo för alla

Klimatinfo för alla är boken du sträckläser eller referensverket du har i bakfickan. Boken ska bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt, ge dig bättre förståelse för din klimatpåverkan och konkreta exempel på vad privatpersonen, Sverige och världen kan göra för att klara klimatomställningen.

Att människan skapat obalans i de naturliga systemen är ett faktum. Trots detta har vi misslyckats fatalt i att engagera omvärlden och oss själva i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är för sena och gör för lite. Den uppoffring experterna föreslår är människor inte beredda att införliva och den politiska klimatdebatten, som borde handla om hur vi ska möta en av mänsklighetens största utmaningar, hamnar ofta i rena faktakonflikter.

Med Klimatinfo för alla vill vi medverka till att sprida en mer faktabaserad bild av klimatfrågan. Vilka klimatpolitiska initiativ finns idag på global, europeisk och svensk nivå, och i vilken utsträckning är de tillräckliga för att nå klimatmålen? Vilka konsekvenser syns redan idag av den globala uppvärmningen, och vilka ser forskarna komma om 50 år? Hur fördelar sig de globala utsläppen av växthusgaser mellan olika länder och sektorer?

Boken innehåller uppdaterad statistik och texter från några av Sveriges mest välkända nationalekonomer och miljöprofiler. Den innehåller ett stort antal referenser som inspirerar till vidare läsning. För en bättre klimatdebatt!

Kontakt

Vill du veta mer om Klimatinfo för alla? Söker du en expert inom energi och klimat? Vill du att vi ska förklara bokens innehåll i mediala sammanhang eller för dig som journalist? Kontakta oss på klimat@fores.se så hjälper vi dig till rätt person.