Optimala skatter och grön skatteväxling

Miljöskatter anses vara en viktig del i att uppnå olika miljömål och utgör nästan 6 procent av Sveriges totala skatteintäkt.

I studien ”Optimala skatter och grön skatteväxling” av Lennart Flood och Chiya Manuchery relateras miljöskatternas utformning till teorin om optimal beskattning.

Därtill utvärderas en skatteväxling där en sänkning av skatt på arbete motsvarande det femte steget i jobbskatteavdraget finansieras genom en höjning av bensinskatten med ca tre kronor litern.

En höjning av bensinskatten i den storleksordningen medför enligt utvärderingen en välfärdsminskning (bortsett miljövinsten), samtidigt som ett jobbskatteavdrag medför en välfärdsökning. När de två åtgärderna vägs samman, visar utvärderingen att välfärdseffekterna av en sådan skatteväxling blir i det närmaste oförändrade.

Om författarna

Lennart Flood är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hans forskningsområden omfattar mikroekonometri, särskilt med inriktning mot arbetsutbud, skatter, pensionssystemet och hushållens sparande. Han har tidigare för Fores skrivit »Alternativ till jobbskatteavdraget« (2011) och »Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning« (2012).

Chiya Manuchery är jurist med en masterexamen i EU-rätt från Lunds Universitet. Hon har tidigare arbetat för OECD och Fores och har för Fores skrivit »Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning« (2012). För närvarande är hon rådgivare och juridisk expert vid H&Partners.

Studien lanserades vid ett seminarium den 23 april, där bland andra statssekreterare Charlotte Svensson kommenterar studien.