Planned Obsolescence – Built not to last

Att produkter går sönder, fungerar sämre eller inte är möjliga att reparera trots att deras förväntade livslängd inte är uppnådd är inte ovanligt. Detta kallas planerat åldrade. Denna rapport diskuterar problematiken ur både konsument- och klimatperspektiv. Studien publiceras i samarbete med European Liberal Forum (ELF).

Rapporten inleds med definition, förklaring och exempel på planerat åldrande. Problematiken analyseras ur både konsument- och klimatperspektiv. För konsumenten är bristen på produktinformation ett stort problem, vilket även utgör hinder för en välfungerande marknad och försvårar omställningen till en cirkulär ekonomi. Rapporten lyfter även exempel på företag och organisationer som aktivt jobbar mot planerat åldrande och vilka initiativ som tagits fram på EU-nivå för att motverka fenomenet.

Om författarna

Carl Dalhammar är lektor vid the International Institute for Industrial Environmental Economics och forskar om cirkulär ekonomi, styrmedel och ekodesign vid Lunds universitet. Han är även ansvarig för Mistra-REES policyprojekt, sponsrat av Mistra – den svenska stiftelsen för strategisk klimatforskning.

Jessika Luth Richter är forskare vid the International Institute for Industrial Environmental Economics vid Lunds universitet och sponsras av Formas forskningsprojekt ”Circular Economy: capturing value in waste through extender producer responsibility policies”. Hennes forskning handlar om värdeskapande inom återanvändning, reparation och återvinning av elektriska och elektroniska produkter och fordon.

Mette Kahlin McVeigh är chef för Klimatprogrammet på Fores. Med en bakgrund inom politik och kommunikation är hon väl insatt i de internationella klimatförhandlingarna, Sveriges energipolitik och den svenska klimatdebatten. Mette har tidigare jobbat med politik, PR och påverkan i London, Stockholm och Bryssel. Hon kommer senast från rollen som politisk attaché på brittiska ambassaden i Stockholm, där hon jobbade med särskilt fokus på klimat och energifrågor.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet, Fores
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se

Published by the European Liberal Forum asbl with the support of Fores. Co-funded by the European Parliament. Neither the European Parliament nor the European Liberal Forum asbl are responsible for the content of the publication, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the authors alone. These views do not necessarily reflect those of the European Parliament and/or the European Liberal Forum asbl.