Remissvar: Negativa utsläpp är nödvändiga

Fores anser att användandet av negativa utsläpp är nödvändigt för att uppnå de svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045, nettonegativa utsläpp efter år 2045 samt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader Celsius.

En satsning på bio-CCS och negativa utsläpp måste prioriteras av regeringen. Klimatpolitiska rådet med flera visar att de svenska utsläppsminskningarna bromsat in och att vi med befintlig politik inte kommer nå våra satta klimatmål. Vi behöver bio-CCS samtidigt som vi ökar minskningstakten av de fossila koldioxidutsläppen. Vi vet nu att vi måste klara båda delarna eftersom den teknik som krävs för att få bort utsläppen helt från till exempel stål, cement, flyg och jordbruk inte finns i dagsläget, men vi kan minska koldioxidutsläppen. Om inte vårt välstånd ska krascha helt kommer vi behöva komplettera utsläppsminskningar med olika former av negativa utsläpp i stor skala. Negativa utsläpp riskerar inte att leda till att vi tappar tempo när det gäller utsläppsminskningar om vi har en stark samlad klimatpolitik.

Om författarna

Mette Kahlin McVeigh är chef för Fores Klimatprogram. Hon har lång erfarenhet av svensk såväl som brittisk klimatpolitik med särskilt fokus på den svenska Klimatlagen och energipolitik. Läs mer om Mette här.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Fores Klimatprogram
mette.kahlin.mcveigh@fores.se