Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan och hopp

Idag finns cirka 50 000 personer i Sverige med rötter i Somalia, vilket gör somalisvenskar till en av landets största invandrargrupper.

Men mötet med svenska samhället har inte skett utan komplikationer. En ond spiral av social och ekonomisk utsatthet kom- binerat med negativa stereotyper riskerar att förstärka motsättningarna mellan somalier och andra grupper i samhället och försvåra integrationen i framtiden. Vad krävs för att bryta mönstret?

I media

Seminariet