Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Internationellt sett har Sverige länge haft stor facklig anslutning, men vi sticker också ut vad gäller organisationsgradens fall de senaste decennierna. Vad beror detta på? Erbjuder facken inte längre sina medlemmar tillräckligt med nyttigheter? Går svenskarnas individualism ut över organisationsviljan? Eller behöver facken anpassa sig bättre till en förändrad arbetsmarknad?

I en liberal demokrati är fackförbund viktiga för att skapa balans mellan arbetsgivare och löntagare. Därför är det relevant att studera hur det fackliga engagemanget utvecklats över tid.

Utgångspunkten är trenden mot minskad facklig organisationsgrad under de senaste decennierna. Rapporten baseras främst på en enkät där såväl fackligt anslutna som icke anslutna fått svara på frågor om sina attityder till facket. Denna analys kompletteras av intervjuer med fackliga företrädare.

Boken är ett viktigt bidrag till förståelsen av hur olika faktorer påverkar den fackliga organisationsgraden. Olika försäkringsmotiv – främst tillgång till kompletterande inkomstförsäkringar och a-kassa – tycks vara de viktigaste för att vara med i facket. Dess bidrag till högre löner och bättre arbetsvillkor liksom sociala normer om att man ”bör” vara med i facket har också betydelse, men inte lika stor. Däremot spelar olika samhällsmotiv inte någon viktig roll.

Om författarna

Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid IFN och vetenskaplig rådgivare vid Fores.

Julia Nederberg har en dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och nationalekonomi från Stockholms universitet och har tidigare arbetat på Fores.

Carolina Persson har en masterexamen i nationalekonomi och är doktorand i detta ämne vid Stockholms universitet.

I media

”Individualistiska värderingar gör det svårare för facket att värva medlemmar”, kolumn av Lars Calmfors i Dagens Nyheter, 4 februari 2021
”Ny rapport: Så ska facken bli mer attraktiva”, artikel i Arbetsmarknadsnytt, 29 januari 2021
SVT Forum, eftersändning av lanseringen, 29 januari 2021
”Egna förmåner lockar fler till facket”, artikel i Kommunalarbetaren, 28 januari 2021
”Är medlemsrekorden under pandemin bara ett hack i kurvan?”, ledartext i Arbetsvärlden, 27 januari 2021

Utgiven

2021-01-27