Rundabordssamtal: Hur ska EU hantera arbetsmarknadens snabba förändring?

Arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar, inte minst i ljuset av digitaliseringen. Hur kan medlemsstaterna möta de utmaningar som kommer med en arbetsmarknad i snabb förändring? Den 9 november anordnade Fores tillsammans med European Liberal Forum ett rundabordssamtal om Eva Uddén Sonnegårds policypapper på ämnet.

Eva Uddén Sonnegård är nationalekonom, forskare vid institutet Ratio, ordförande för Fores temagrupp Trygghet och tidigare statssekreterare. I samtalet deltog experter, forskare och politiker: Carina Lindfeldt (Svenskt Näringsliv), Einar Humlin (TechSverige och Almega), Irene Wennemo (Medlingsinstitutet), Josefin Malmqvist (Moderaterna), Juhana Vartiainen (borgmästare Helsingfors), Katarina Lundahl (Unionen), Linda Weidenstedt (Ratio), Lotta Stern (Ratio), och Mårten Blix (IFN). Modererade gjorde Jonas Grafström, vice vd Ratio och fil.dr. i nationalekonomi.

Läs policypappret här!

On the 9th of November, Fores together with European Liberal Forum organized a roundtable discussion about a quickly transforming labour market. Experts and politicians participated.