Schenström, Karlsson och Willman om historiska avtalet på COP28

Trots oljelobbyn kunde COP28 avslutas med ett historiskt besked om att röra sig bort från fossila bränslen. Men är det tillräckligt? Fores Ulrica Schenström, Åsa-Britt Karlsson och Anna Willman kommenterar överenskommelsen.

På morgonen den 13 december 2023 antogs ett nytt historiskt klimatavtal mellan världens länder under COP28. Trots att vetenskapen sedan lång tid tillbaka pekat ut fossila bränslen som boven bakom den globala uppvärmningen, tog det nästan 30 år av klimatförhandlingar innan världens länder kunde enas om att röra sig bort från fossila bränslen. Skrivningarna i avtalet borde ha varit skarpare för att ligga helt i linje med vetenskapen, men överenskommelsen är definitivt ett steg i rätt riktning mot att begränsa klimatförändringarna.

När 200 länder ska komma överens blir det alltid en kompromiss. Det är tydligt att oljelobbyn haft inflytande över skrivningarna, då flertalet forskare pekar på kryphål i avtalet för att slippa en snabb utfasning. Men att OPEC-länderna till slut gick med på att vi ska röra oss bort från oljan måste ändå ses som ett framsteg. För två år sedan hade detta inte varit möjligt. Att avtalet också inkluderar formuleringar om att till 2030 trefaldiga kapaciteten för att producera förnybar energi och dubbla takten för energieffektivisering är också avgörande för att vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, enligt IEA.

Även om avtalet inte innehåller den skarpa formuleringen om fossila bränslen som vi hade hoppats på, ger det förhoppningsvis en tillräckligt stark signal till näringsliv och investerare att ställa om. Överenskommelsen är dock inte juridiskt bindande, så huruvida detta verkligen markerar början på slutet för den fossila eran beror på de åtgärder som länderna nu vidtar. Tekniken och kapitalet finns – det som behövs nu är politisk vilja och ledarskap.

Ulrica Schenström, vd Fores
Åsa-Britt Karlsson, senior klimatrådgivare Fores
Anna Willman, klimatexpert Fores