En rättvis och effektiv fastighetsskatt

I denna rapport tittar vi på fördelningseffekterna av den fastighetsskattereform som genomfördes 2008. Går det att skapa reformer för en effektiv och rättvis fastighetsskatt och vilka hinder måste undanröjas för att det ska bli politiskt möjligt att återinföra en fastighetsskatt värd namnet?

Reformen av den svenska fastighetsskatten 2008 innebar att den tidigare proportionella skatten baserad på taxeringsvärde takades vid ett relativt lågt belopp. Till följd av detta betalar personer med lägre värderade fastigheter procentuellt mer i skatt än de som äger fastigheter med högre värde. Detta ökar även värdet på dyrare fastigheter. Reformen från 2008 har därför sannolikt bidragit till de ökade ekonomiska skillnaderna i Sverige.

I rapporten En rättvis och effektiv fastighetsskatt studerar Åsa Hansson fördelningseffekterna av reformen. Genom att analysera persondata går det att urskilja vilka som har gynnats mest av den löpande fastighetsskatten, fastighetsvärden och vinster vid försäljning. Hansson ger i rapporten förslag om hur fastighetsskatten kan utformas för att öka dess effektivitet och legitimitet.

Rapporten är en del i Fores projekt Hitta hem – en ny social bostadspolitik i vilket vi gett ut en rad rapporter och seminarier på temat Sveriges framtida bostadsmarknad.

Om författaren

Åsa Hansson är skatteekonom och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och även verksam vid IFN (Institutet för Näringslivsforskning). Hon är dessutom ledamot i Finanspolitiska rådet och i Fores styrelse med ett stort intresse för skattepolitik och de utmaningar som skattesystemet nu står inför.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
vice vd/programchef Ekonomiska reformer och entreprenörskap
andreas.bergstrom@fores.se