Hur ska lägenheter fördelas?

I den här rapporten studerar Fredrik Kopsch hur bostadsfördelning genom kö påverkar inkomstsegregation. Studien jämför genomsnittliga inkomster mellan områden för de som fått lägenheter och de som inte fått lägenheter genom kösystemet. Vidare argumenterar Kopsch för att kötider blir onödigt långa när systemet är uppbyggd som det är idag, och föreslår nya reformalternativ för en effektivare bostadsmarknad.

En övergång till marknadshyror skulle skapa både vinnare och förlorare, och argumentationen mot en sådan reform är utbredd. Trots det är marknadshyror den slutsats som många ekonomer drar för att lösa den idag dysfunktionella hyresmarknaden. Fores har i olika sammanhang lyft fram tänkbara vägar till marknadshyror. I den här rapporten prövar Fredrik Kopsch alternativa vägar, vilket är intressant när det finns politiska låsningar.

I rapporten argumenterar Fredrik Kopsch för att dagens kösystem resulterar i onödigt långa kötider. Rapporten visar att förturer baserat på inkomster är det mest träffsäkra sättet för mer blandade bostadsområden, och presenterar ett förslag till reformerad bostadskö, delvis med inspiration från Wien. Passivt köande ska motverkas, samtidigt som hushållen ska kunna förvänta sig fullgoda bostäder genom bostadsköerna.

Rapporten är en del i Fores projekt Hitta hem – en ny social bostadspolitik i vilket vi gett ut en rad rapporter och seminarier på temat Sveriges framtida bostadsmarknad.

Om författarna

Fredrik Kopsch är teknologie doktor i fastighets- ekonomi och universitetslektor i fastighetsrätt vid LTH, Lunds universitet. Han är också doktorand i ekonomisk historia vid samma lärosäte. Han bedriver forskning kring bostadsmarknaders funktionssätt i allmänhet och hyresmarknader i synnerhet. Ett sär- skilt intresse rör effekter och konsekvenser av regle- ringar, vilket är en av de bidragande orsakerna till att han under de senaste åren studerat den svenska hyres- marknaden och dess lagstiftning.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd
andreas.bergstrom@fores.se