Klimatpolitiken, om jag var statsminister…

Antologin sammanställd av Miljömålsberedningen och Mistra där elva experter ger förslag på angelägen politik för ett klimatneutralt Sverige. Fores VD Mattias Goldmann, även grundare av 2030-sekretariatet, beskriver i 10 konkreta steg hur Sverige bör ställa om transportsektorn från fossilberoende till fossiloberoende.

Beställ boken från Fores genom att maila till kommunikation@fores.se!

Samtliga medverkande:

Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet. Utsedd till mäktigast i hållbarhetssverige 2016
Darja Isaksson, digital strateg och IT-entreprenör
Per Kågeson, tidigare adjungerad professon i miljösystemanalys vid KTH
Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv
Henrietta Palmer, professor i stadsbyggnad vid Chalmers
Niklas Zennström, IT-entreprenör och investerare i nya idéer
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida
Lena Sommerstad, landshövding i Hallands län
Gunnel Hahn, chef för hållbara investeringar i Svenska kyrkan
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH

Utdrag från antologin

”Omställningen till fossiloberoende fordonsflotta kräver stora investeringen. Inte minst för att utveckla och producera förnybara drivmedel, helst i Sverige för att gynna vår arbetsmarknad och handelsbalans. För att skapa tydliga villkor så att investerare ska våga satsa vill jag införa en lag som slår fast att Sverige år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta.”
– Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

”Världens samlade pensionsfonder förvaltar enorma tillgångar. I alltför liten utsträckning används de för att driva på företag att ta större klimatansvar.”
– Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden

”Synnerligen viktigt blir det för mig, som statsminister, att kunna förmå både mig, mina regeringskamrater och oppositionen att lyfta sig över svensk partipolitik/ ideologi och se till Sveriges globala miljöavtryck, snarare än att vinna partipolitiska poäng på hemmaplan. Det kan bli dyra poäng för jorden…”
– Carola Lemme, vd för Svenskt Näringsliv

”Jag vill ge Sverige världens bästa ekosystem för entreprenörer inom hållbarhet. Vi kan lära av IT-sektorn där riskvilligt kapital lockar landets mest talangfulla individer. Statsministern måste sätta upp en ny spelplan som gör att klimatsmarta lösningar är självklara kommersiella beslut.”
– Niklas Zennström, IT-entreprenör och investerare i nya idéer