Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige står inför flera utmaningar till följd av en åldrande befolkning, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan arbetskraftsinvandring från tredje land var en av lösningarna på dessa framtidsutmaningar?

Denna rapport tar upp behovet av ökad arbetskraftsinvandring från tredje land till Sverige. Syftet med rapporten är att utreda vilka hinder som står i vägen för arbetskraftinvandring idag och att föreslå åtgärder för att minska dessa hinder. Rapporten beskriver även omfattningen av arbetskraftsinvandringen till Sverige, fördelningen mellan olika yrken och arbetskraftsinvandringens betydelse för samhällsekonomin.

Rapporten lanserades i Stockholm den 12 juni och behandlas även under eventet Migration – nyckeln till framgång? i Almedalen 3 juli 2019.

Om författarna

Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi och var tidigare forskare med inriktning mot arbetsmarknad och integration på Ratio – näringslivets forskningsinstitut. Han är idag chefekonom på Almega.

Studien är ett samarbete mellan tankesmedjan Fores och Ratio – näringslivets forskningsinstitut. Johanna Hemberg på Fores samt Marcus Lindkvist och Joakim Rönnbäck på Ratio har bidragit med underlag till rapporten. Tove Hovemyr på Fores är rapportens redaktör.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Tove Hovemyr
Redaktör för migrationsinfo.se och sakkunnig på Fores Migration- och integrationsprogram
tove.hovemyr@fores.se

Therese Lindström
Chef för Fores program Migration och integration
therese.lindstrom@fores.se

Den här rapporten är ett samarbete mellan Ratio och Fores.