Framtidens integration

Fores anordnar i januari varje år en konferens om ”Framtidens integration” med olika aktuella teman. Syftet med dessa konferenser är att lyfta och belysa frågor av vikt inom området, att bidra med underlag för beslut baserat på vetenskapliga grunder och kunskap, ge en plattform för diskussion för och med mottagare av integrationsåtgärder och skapa en mötesplats för olika aktörer inom området. 

Framtidens integration 2021

Varmt välkommen till konferensen Framtidens integration! För sjunde året i rad ägnar vi en dag åt Sveriges framtida integrationsarbete, i år på temat “Unga vuxna på väg ut i arbetslivet”. Mer information om konferensen och hur du deltar hittar du här!

Tidigare års konferenser

2020: Framtidens integration – det delade ansvaret
2019: Framtidens integration 2019
2018: Vägar till integration

Integration – det delade ansvaret

”Framtidens integration” är en del av Fores arbete på integrationsområdet. På Fores vill vi skapa en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som vill verka för en förbättrad integration och som tror på migrationens möjligheter. Genom att bidra med saklig och vetenskaplig grund för diskussion om hur integration kan förbättras, dela goda exempel och skapa en mötesplats vill vi verka för det delade ansvaret. Läs mer här!

Kontakt

Har du frågor om kommande konferens, vill du bidra till vårt arbete eller vill du samarbeta med oss vid nästa års konferens? Kontakta programchef Therese Lindström för att tala vidare.