Publikationer

Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context

Common problems for national and regional policy interventions against carbon emissions include the free-riding problem and the risk of carbon leakage. In the publication, author Rikard Forslid discusses border carbon adjustments (BCAs) and climate clubs as policies to tackle these risks and to level the playing field for foreign and domestic firms within the EU market.

Grön tillväxt – vägen framåt

Är det möjligt att ha ekonomisk tillväxt samtidigt som vi räddar klimatet? I den här policy briefen finner vi att grön tillväxt både är möjligt och något som bör eftersträvas för att hantera dagens klimatproblematik. Genom att diskutera tre fokusområden belyser texten viktiga områden för Sverige att agera inom för att gå vidare i arbetet med att skapa en grön tillväxt.

See you in court

Climate litigation is more often being admitted in court and this development is likely to continue. This means that governments and corporations could increasingly be held to their legislative and policy climate change commitments. It also means that a healthy climate is beginning to be seen as a part of human rights. In this publication, the author discusses four cases of climate litigation errands being brought to court.

Smarter investments in transport infrastructure

Experience shows that investments in transport infrastructure often do not end up as planned. Costs are often underestimated and projects are delayed. One possible way to reduce the problems is to involve the private sector more. This can be done with Public-Private Partnerships (PPP) and other forms of contracts for designing, building, financing and managing an asset.

Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Framtidens chefer

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag?

Bostadsmarknadens risker

Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Den här rapporten adresserar frågor om bostadsmarknadens risker och ger läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Remissvar: Negativa utsläpp är nödvändiga

Fores anser att användandet av negativa utsläpp är nödvändigt för att uppnå de svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045, nettonegativa utsläpp efter år 2045 samt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader Celsius.